Rhaglen a Chofnodion

Mae cyfarfodydd y Cyngor yn agored i’r cyhoedd i gymryd rhan, gall hyn gael ei wneud mewn person neu yn rhithiol ar yr ail nos Fercher am 7 yn yr hwyr Yn y Ganolfan yn Llanberis o bob mis o’r flwyddyn ac eithrio mis Awst. Mae gwahoddiad agored i’r cyhoedd fod yn bresennol ond gadewch y Clerc wybod os ydych am fynychu mewn da bryd er mwyn trefnu cyfieithydd os oes rhaid. Gallwch fod yn bresennol yn rhithiol drwy wneud cais i’r Clerc am linc. clerc@cyngorllwnberis.cymru

Cofnodion Ebrill 2024 ( Agenda )
Cofnodion Mai 2024 ( Agenda )
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Mai 2024 ( Agenda )

Rhaglen a Chofnodion